Jaktsäsongen drar igång!

Visste du att vi tillverkar konserver av ditt eget kött?

Onsdagar och tosdagar kl.10-17 kan du lämna in köttet. Minimimängd 5kg. Köttet får vara färskt, fruset eller upptinat, men bör alltid vara benfritt.