Lämna in ditt kött för rökning

22.4 kl.10-17 tar vi emot kött för rökning. Det färdigt rökta köttet delas ut på fredag 26.4 kl.12-17.

I maj tar vi emot kött för rökning måndag 20.5 kl.10-17 (utdelning 24.5 kl.12-17)

Och sen tar vi sikte på midsommar! Inför midsommar tar vi emot kött för rökning torsdag 13.6 kl.10-17.