Kötthanteringen börjar när bytet är fällt. Arbeta lugnt och metodiskt vid slakt. Sköljkniven ofta, på så vis undviker du att hår lämnar på köttytan och slaktkroppen hålls ren. Putsa omsorgsfullt skottkanalerna, skär bort eventuellt blodkoagel och skadat kött.

En fint putsad styckdetalj ger ett fint slutresultat rökt!

Vid styckning av älg, var noga med att putsa bort hinnor och senor av köttet.

Vid styckning av hjort och rådjur kan du välja mellan att ta köttet benfritt eller lämna benen i. Har du flera små bitar, lägger vi ihop dem till en rulle. Bitarna bör vara större än 4x4cm för att saltningen ska bli bra.

Visste du att hjort och rådjur ej behöver möras för rökning!

Vi röker inte enbart vilt. Du kan även lämna in lamm, nöt och griskött för rökning.

När köttet levereras till oss, bör det vara antingen färskt eller upptinat.

Köttet kan inte vara fryst.

Tänk på det här vid upptining av kött!

Tinar du upp kött på diskbänken eller i kylskåp, ta bort köttet ur plasten som det varit nerfryst i. Lägg köttet så att blodvattnet kan rinna bort.

Tinar du upp köttet i kallt vatten, kan du lägga ner köttet antingen med eller utan plasten som det varit nerfryst i. Tänkt på att ha rikligt med vatten.