Integritetspolicy – vi på Herrgårds värnar om din personliga integritet.

Herrgårds köttrökeri Ab (i fortsättningen som Herrgårds) värnar om din integritet. Vi vill att du känner dig trygg när du gör en beställning vi vår webbshopp. Här informerar vi dig hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss, samt vilka rättigheter du har.

Herrgårds köttrökeri, med FO-nummer 2654498-9, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress info@herrgards.fi eller ringa oss på telefonnummer +358 (0)50 3740362. Vår postadress är Malax Söderfjärdsvägen 14, 66100 Malax, Finland

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Administrera din beställning.

Kommunicera med dig i samband med beställningen, t.ex. skicka orderbekräftelse.

Skicka uppföljande e-post efter ditt köp med inbjudan att recensera produkten och be dig publicera bilder på produkten i sociala medier (sker inte i nuläget).

Skicka marknadsföring och anpassad information om produkter, din varukorg, tävlingar och events via e-post och sms (sker inte i nuläget).

Ge dig anpassad marknadsföring i digitala kanaler.

Hjälpa dig med kundserviceärenden och fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslagen.

Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver vilka rättigheter du har att påverka vår behandling, t.ex. att du har rätt att invända mot behandlingen. Du kan t.ex. när som helst invända mot marknadsföring. Vi beskriver även vad vi har för laglig grund för behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Namn

Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)

Orderinformation (vad du har beställt)

Surfhistorik

Orderhistorik

IP-adress

Cookies

Geografisk placering

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Herrgårds. Vi kommer dock att dela dina personuppgifter i enlighet med nedan.

För att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt delar vi dina personuppgifter med våra IT-leverantörer. När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.

Vi delar dina personuppgifter med externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring via digitala kanaler.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har i enlighet med dataskyddslagstiftningen viss rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du har rätt att återkalla hela eller en del av samtycket till behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringsändamål, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Du har rätt att välja att inte ta emot nyhetsbrev och att när som helst avsluta prenumeration av nyhetsbrev.

Du har rätt att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte och hur länge personuppgifterna sparas. Du kan också få en kopia på de personuppgifter som behandlas av oss.

Du har rätt att rätta eventuella felaktiga personuppgifter och komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att begära att Herrgårds raderar dina personuppgifter under förutsättning att personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats in för och förutsatt att det inte föreligger annan rättslig grund att spara dem.

Du har rätt att klaga till behörig tillsynsmyndighet (https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner). Klagomål lämnas till det land inom EU/EES där du bor, jobbar eller där en överträdelse ägt rum.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de behövs för att fullgöra våra plikter i förhållande till dig som kund och i förhållande till konsumentlagen och bokföringslagen. Uppgifterna används inte till andra ändamål än ovannämnda.

 

Webbplatsen innehåller cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Den möjliggör en bättre webbsida för dig som användare och ger oss statistik om användandet av herrgards.fi. Cookien innehåller ingen personlig information och är helt ofarlig för användaren.

På herrgards.fi används en så kallad permanent cookie och en så kallad sessioncookie. Den första används för att mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik och den andra, sessionscookien, används för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis när du lägger en vara i varukorgen. Sessioncookien försvinner när du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på din dator.

Du kan själv välja om du vill acceptera cookies eller inte. De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies. Accepterar du inte cookies kommer du inte att kunna lägga beställningar hos oss. Behöver du hjälp med inställningar i webbläsaren, kontakta gärna oss på Herrgårds.

Frågor?

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha information om de skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss per e-post info@herrgards.fi eller telefon +358 (0)50 3740362.